Topení, voda, plyn, kanalizace. Do hodiny u vás doma!

Relining aneb bezvýkopová oprava kanalizace

Relining je moderní technologie opravy kanalizace, která se využívá jako alternativa k tradičnímu výkopu. Tato technologie se v poslední době stává stále populárnější, a to zejména díky svým mnoha výhodám.

Relining spočívá v tom, že se do kanalizace vloží speciální flexibilní roura, která se následně pomocí odolné pryskyřice přilepí na stávající kanalizační potrubí. Tento postup se provádí bez výkopu a je vhodný pro různé druhy kanalizací, jako jsou například domovní kanalizace, veřejné kanalizace, průmyslové kanalizace a další.

Relining je vhodný pro opravu mnoha druhů poškození kanalizace, jako jsou trhliny, praskliny, otvory, deformace a koroze. Je také efektivní pro prevenci dalšího poškození kanalizace, protože vytváří hladký a nepropustný povrch, který snižuje riziko vzniku nových problémů.

Délka opravy závisí na velikosti a rozsahu poškození kanalizace, ale obvykle se pohybuje od několika hodin do několika dnů. Výhodou reliningu je, že nepotřebuje žádný výkop, což znamená, že oprava může být provedena bez rušení povrchových vrstev a bez nutnosti vysokých nákladů na opravu poškození a následné obnovy.

Relining je také velmi efektivní v prevenci dalších problémů v kanalizaci a výrazně snižuje riziko opakovaného výskytu problémů. Další výhodou reliningu je, že se jedná o velmi šetrnou metodu pro životní prostředí, protože se minimalizuje množství odpadu a výstavba nových kanalizací je omezena na minimum.

Proces reliningu probíhá následovně:

1. Lokalizace problému

Nejprve je nutné zjistit místo, kde se v kanalizačním potrubí nachází poškození. K tomu se používají moderní technologie, jako jsou kamerové systémy, které umožňují získat přesnou informaci o stavu kanalizačního potrubí.

2. Příprava

Potrubí se musí nejprve vyčistit od usazenin a nečistot, aby byla zajištěna co nejlepší přilnavost nové vrstvy materiálu. K tomu se používají speciální technologie, jako jsou vodní trysky nebo mechanické kartáče.

3. Aplikace materiálu

Na místo poškození se umístí speciální hadice s polymerním materiálem, který se následně vytlačí ven a aplikuje se na stěny kanalizačního potrubí. Materiál se následně nechá vyschnout, aby vytvořil novou vrstvu.

4. Vyhodnocení a kontrola

Po vytvrzení nové vrstvy se provede kontrola pomocí kamerového systému, aby se ověřilo, že byla aplikována správně a že se podařilo opravit poškození.

Celkově lze říci, že relining je moderní a efektivní technologie opravy kanalizace, která se stává stále populárnější díky svým mnoha výhodám. Pokud hledáte šetrné a efektivní řešení pro opravu kanalizace, relining je jedním z nejlepších řešení, které můžete zvážit.