Topení, voda, plyn, kanalizace. Do hodiny u vás doma!

Důležitost proplachu topného systému: Klíč k optimální funkčnosti a úsporám energie

Proč je proplach topného systému důležitý?

1.Odstranění usazenin a nečistot: Během provozu se v topném systému mohou vytvářet usazeniny a nečistoty, jako jsou například vápenaté nebo korozní úlomky. Tyto usazeniny mohou způsobit blokády a snížení průtoku vody, což má za následek nižší účinnost topení a zvýšenou spotřebu energie.

2. Prevence koroze: Koroze může být závažným problémem pro topný systém, zejména pokud je voda v systému obsažena kyseliny nebo jiné agresivní látky. Pravidelný proplach s použitím stabilizátoru kotorze může chránit kovové součásti před koroze a prodloužit jejich životnost.

3. Zajištění optimálního výkonu: Čistý topný systém je schopen lépe přenášet teplo a udržovat požadovanou teplotu v místnostech. Pravidelným proplachem se minimalizuje riziko vzniku tepelných nerovnováh a zajistí se optimální výkon topení.

4. Snížení nákladů na energii: Čistý a správně fungující topný systém spotřebovává méně energie než systém zanesený a zkorodovaný. Pravidelným proplachem můžete dosáhnout úspory energie a snížení nákladů na provoz topení.

Jak probíhá proplach topného systému s čistící chemií a stabilizátorem koroze?

1. Příprava systému: Nejdříve se topný systém vypne a odvzdušní. Poté se uzavřou všechny ventily a připojí se čerpadlo pro proplach.

2. Aplikace čistící chemie: Speciální čistící chemie se přidá do topného systému a nechá se cirkulovat po určitou dobu. Tato chemie rozpouští usazeniny a nečistoty a uvolňuje je ze stěn trubek a radiátorů.

3. Proplach vodou: Po doběhnutí čistící chemie se systém propláchne čistou vodou, aby se odstranily veškeré zbytky čistící látky a nečistoty.

4. Přidání stabilizátoru kotorze: Po propláchnutí se do systému přidá stabilizátor kotorze, který chrání kovové součásti před koroze a stabilizuje pH vody.

5. Zpětné napuštění a odvzdušnění: Po dokončení proplachu se topný systém zpětně napustí vodou a opět se odvzduší.


Závěr:

Pravidelný proplach topného systému s použitím čistící chemie a stabilizátoru kotorze je nezbytným krokem pro zachování optimálního výkonu a dlouhé životnosti vašeho topení. Tento proces pomáhá odstraňovat usazeniny a nečistoty, chrání kovové součásti před koroze a snižuje náklady na energii.