Topení, voda, plyn, kanalizace | Praha a blízké okolí

Viessmann chyba 19

Domů » Viessmann chyba 19

Oprava nebo příčina

Reguluje, jako by venkovní teplota byla 0 °C

1. Přerušení komunikace RF čidla vnější teploty (RF čidlo vnější teploty, KM-BUS k bezdrátové základnové stanici, bezdrátová základnová stanice nebo bezdrátový opakovač vadný nebo poškozený)

Řešení situace

1. Zkontrolujte bezdrátové spojení (umístěte RF čidlo venkovní teploty a bezdrátový opakovač do blízkosti kotle). Zkontrolujte spojení KM-BUS s bezdrátovou základnovou stanicí. Odhlaste čidlo venkovní teploty a bezdrátový opakovač a znovu je přihlaste. Vyměňte RF čidlo venkovní teploty. Vyměňte bezdrátový opakovač. Vyměňte bezdrátovou základní stanici.

2. Kontaktujte servisního technika