Topení, voda, plyn, kanalizace. Do hodiny u vás doma!

Vaillant chyba F 343

Domů » Vaillant chyba F 343

Chyba znamená

Signál snímače hmotnostního průtoku vzduchu není věrohodný.

Oprava nebo příčina

1. Zástrčka senzoru hmotnostního průtoku vzduchu není zapojená / je uvolněná
2. Konektor na hlavní desce není zapojený / je uvolněný
3. Přerušení ve svazku kabelů
4. Odchylka měření příliš vysoká. Senzor hmotnostního průtoku vzduchu je znečištěný.
5. Trvale se opustí měřicí rozsah. Vadný senzor hmotnostního průtoku vzduchu
6. Deska plošných spojů vadná

1. Zkontrolujte zástrčku a zapojení senzoru hmotnostního průtoku vzduchu.
2. Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
3. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
4. Zkontrolujte senzor hmotnostního průtoku vzduchu, zda není znečištěný.
5. Vyměňte kompletní trubku k nasávání vzduchu.
6. Vyměňte desku plošných spojů.

Řešení situace

7. Kontaktujte servisního technika