Topení, voda, plyn, kanalizace. Do hodiny u vás doma!

Vaillant chyba F 342

Domů » Vaillant chyba F 342

Chyba znamená

Hmotnostní průtok vzduchu není v povolených mezích.

Oprava nebo příčina

1. Otáčky ventilátoru neodpovídají požadované hodnotě
2. Konektor na hlavní desce není zapojený / je uvolněný
3. Přerušení ve svazku kabelů
4. Zástrčka senzoru hmotnostního průtoku vzduchu není zapojená / je uvolněná
5. Trvale se opustí měřicí rozsah. Vadný senzor hmotnostního průtoku vzduchu
6. Blokovaný odvod spalin

1. Zkontrolujte prostřednictvím D.033 a D.034, zda se otáčky ventilátoru liší o více než 20–30 rpm.
2. Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
3. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
4. Zkontrolujte zástrčku a zapojení senzoru hmotnostního průtoku vzduchu.
5. Vyměňte kompletní trubku k nasávání vzduchu.
6. Zkontrolujte celý odvod spalin.

Řešení situace

7. Kontaktujte servisního technika