Topení, voda, plyn, kanalizace | Praha a blízké okolí

Vaillant chyba F 336

Domů » Vaillant chyba F 336

Chyba znamená

Kotel není v této konfiguraci přípustný.

Oprava nebo příčina

1. Nesprávně nastavená konfigurace systému odvodu spalin
2. Nastavený nesprávný druh plynu

1. Nastavte přípustnou konfiguraci systému odvodu spalin.
2. Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157.

Řešení situace

3. Kontaktujte servisního technika