Topení, voda, plyn, kanalizace. Do hodiny u vás doma!

Vaillant chyba F 081

Domů » Vaillant chyba F 081

Chyba znamená

Nabíjení zásobníku selhalo.

Oprava nebo příčina

1. Přerušení ve svazku kabelů
2. Sekundární výměník tepla ucpaný/blokovaný
3. Zablokovaný zpětný ventil čerpadla
4. Konektor teplotního senzoru připojení teplé vody není zapojený/je uvolněný
5. Teplotní senzor připojení teplé vody nesprávně namontovaný
6. Zablokované čerpadlo
7. Čerpadlo je vadné.
8. Trojcestný přepínací ventil vadný nebo zablokovaný

1. Zkontrolujte svazek kabelů k internímu zásobníku.
2. Zkontrolujte případné znečištění sekundárního výměníku tepla.
3. Zkontrolujte funkci zpětného ventilu čerpadla v interním zásobníku.
4. Zkontrolujte konektor a zapojení teplotního senzoru připojení teplé vody.
5. Zkontrolujte, zda je teplotní senzor na připojení teplé vody správně namontovaný na trubce.
6. Zkontrolujte funkci čerpadla v interním zásobníku.
7. Vyměňte čerpadlo v interním zásobníku.
8. Zkontrolujte a příp. vyměňte trojcestný přepínací ventil.

Řešení situace

9. Kontaktujte servisního technika