Topení, voda, plyn, kanalizace | Praha a blízké okolí

Vaillant chyba F 057

Domů » Vaillant chyba F 057

Chyba znamená

Regulace spalování má výpadek a příslušný nouzový provoz selhal.

Oprava nebo příčina

1. Nouzový provoz se nezdařil
2. Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin
3. Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu
4. Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu
5. Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)
6. Průtočný tlak plynu příliš nízký
7. Nesprávně nastavené vyrovnání plynové armatury v D.052 und ggf. D.182
8. Přerušení ve svazku kabelů
9. Deska plošných spojů vadná
10. Ventilátor vadný

1. Zkontrolujte historii nouzového provozu a poruch a proveďte potřebná opatření.
2. Zkontrolujte celý odvod spalin.
3. Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu
4.A Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu.
4.B Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky).
4.C Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
5. Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
6. Zkontrolujte průtočný tlak plynu a manostat
7. Zkontrolujte nastavení vyrovnání plynové armatury.
8. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
9. Vyměňte desku plošných spojů.
10. Zkontrolujte prostřednictvím D.033 a D.034 jestli mají otáčky ventilátoru odchylku více než 20–30 rpm.

Řešení situace

11. Kontaktujte servisního technika