Topení, voda, plyn, kanalizace. Do hodiny u vás doma!

Vaillant chyba F 032

Domů » Vaillant chyba F 032

Chyba znamená

Otáčky ventilátoru jsou mimo toleranci.

Oprava nebo příčina

1. Porucha elektrického připojení ventilátoru
2. Ventilátor blokován
3. Ventilátor vadný
4. Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin
5. Deska plošných spojů vadná

1. Zkontrolujte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a ventilátorem včetně všech konektorových spojů.
2. Zkontrolujte funkci ventilátoru.
3. Zkontrolujte a příp. vyměňte ventilátor.
4. Zkontrolujte celý odvod spalin.
5. Vyměňte desku plošných spojů.

Řešení situace

6. Kontaktujte servisního technika