Topení, voda, plyn, kanalizace | Praha a blízké okolí

Protherm chyba F 68

Domů » Protherm chyba F 68

Chyba znamená

Závada nestabilní signál plamene

Oprava nebo příčina

1. Vzduch v plynu, hydraulický tlak plynu příliš malý, špatné vzduchové číslo,
cesta kondenzátu ucpaná, špatná plynová tryska, přerušení ionizačního
proudu (kabel zapalování, zapalovací elektroda), recirkulace spalin, cesta
kondenzátu, vadná elektronika.

Řešení situace

2. Kontaktujte servisního technika