Topení, voda, plyn, kanalizace. Do hodiny u vás doma!

Buderus chyba 2967

Domů » Buderus chyba 2967

Chyba znamená

Teplotní spád mezi čidlem teploty na výstupu a
omezovačem teploty tepelného výměníku je
příliš velký.

Oprava nebo příčina

▶ Zkontrolujte montážní polohu čidla teploty na výstupu, popř. je správně
namontujte.
▶ Zkontrolujte tlak vody, případně doplňte vodu na předepsaný tlak.
▶ Zkontrolujte čerpadlo.
▶ Zkontrolujte polohu ventilu v otopném okruhu, popř. ventil otevřete.

Řešení situace

V případě problému kontaktujte servisního technika