Topení, voda, plyn, kanalizace. Do hodiny u vás doma!

Buderus chyba 2966

Domů » Buderus chyba 2966

Chyba znamená

Příliš rychlé zvýšení teploty na výstupu v
tepelném výměníku.

Oprava nebo příčina

▶ Zkontrolujte tlak vody, případně doplňte vodu na předepsaný tlak.
▶ Zkontrolujte čerpadlo.
▶ Zkontrolujte polohu ventilu v otopném okruhu, popř. ventil otevřete.

Řešení situace

V případě problému kontaktujte servisního technika