Topení, voda, plyn, kanalizace | Praha a blízké okolí

Buderus chyba 2931

Domů » Buderus chyba 2931

Chyba znamená

Interní porucha v řídicí jednotce hořáku.

Oprava nebo příčina

▶ Resetujte zařízení.
▶ Trvá-li porucha po provedení resetu i nadále, je řídicí jednotka hořáku vadná a je
nutno ji vyměnit.

Řešení situace

V případě problému kontaktujte servisního technika