Topení, voda, plyn, kanalizace. Do hodiny u vás doma!

Buderus chyba 2917

Domů » Buderus chyba 2917

Chyba znamená

Při kontrole regulace spalování chybí signál
plamene.

Oprava nebo příčina

▶ Zařízení vypněte a znovu zapněte.
▶ Aktivujte požadavek tepla.
▶ Vyčkejte 5 minut.
▶ Pokud se během této doby porucha opět objeví, resetujte zařízení, aniž byste
odpojili napájecí napětí.
Tím dojde k aktivaci kalibrace ionizačních okruhů.
▶ Pokud porucha po kalibraci přetrvává i nadále, je vadné řízení hořáku a musí být
vyměněno.

Řešení situace

V případě problému kontaktujte servisního technika