Topení, voda, plyn, kanalizace. Do hodiny u vás doma!

Buderus chyba 2909

Domů » Buderus chyba 2909

Chyba znamená

Porucha systému přístrojové elektroniky/zákl.
řídicí jednotky

Oprava nebo příčina

▶ Přetrvává-li závada i po resetu, je vadná řídicí jednotka hořáku nebo modul rozhraní
a musí být vyměněny.

Řešení situace

V případě problému kontaktujte servisního technika