Topení, voda, plyn, kanalizace. Do hodiny u vás doma!

Buderus chyba 256

Domů » Buderus chyba 256

Chyba znamená

Porucha systému přístrojové elektroniky/zákl.
řídicí jednotky.

Oprava nebo příčina

▶ Resetujte řídicí jednotku/řídicí jednotku hořáku.
▶ Elektrická připojení na řídicí jednotce/řídicí jednotce hořáku opět správně
připojte.
▶ Vyměňte řídicí jednotku/řídicí jednotku hořáku.

Řešení situace

V případě problému kontaktujte servisního technika