Topení, voda, plyn, kanalizace | Praha a blízké okolí

Buderus chyba 229

Domů » Buderus chyba 229

Chyba znamená

Plamen během provozu hořáku zhasl.

Oprava nebo příčina

▶ Zkontrolujte hlavní uzávěr přívodu paliva, popř. jej otevřete.
▶ Zkontrolujte uzavírací kohout zařízení, popř. jej otevřete.
▶ Při jmenovitém tepelném příkonu změřte připojovací tlak plynu. Popř. zařízení
odstavte z provozu a zkontrolujte přívod plynu.
▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte ionizační elektrodu a připojovací kabel.
▶ Změřte ionizační proud.
▶ Zkontrolujte připojení ochranného vodiče v řídicí jednotce.
▶ Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození kabelu zapalování, popř. jej vyměňte.
▶ Změřte rezistory pojistných ventilů na plynovém ventilu, popř., plynový ventil
vyměňte.
▶ Při jmenovitém tepelném příkonu zkontrolujte nastavenou hodnotu hořáku nebo
namontované trysky hořáku.
▶ Nastavenou hodnotu hořáku zkontrolujte při nejmenším výkonu.
▶ Zkontrolujte spalinový systém, popř. proveďte jeho přestavbu.
▶ Zkontrolujte přívod spalovacího vzduchu.
▶ Na straně spalin zkontrolujte, zda tepelný výměník nevykazuje usazeniny, popř. jej
vyčistěte.
▶ Zkontrolujte připojení kontaktního vodiče na krytu hořáku.

Řešení situace

V případě problému kontaktujte servisního technika