Topení, voda, plyn, kanalizace. Do hodiny u vás doma!

Buderus chyba 1076

Domů » Buderus chyba 1076

Chyba znamená

Chybí signál z omezovače teploty tepelného
výměníku.

Oprava nebo příčina

▶ Zkontrolujte připojovací konektor, popř., je správně zasuňte.
▶ Zkontrolujte omezovač teploty tepelného výměníku, popř. jej vyměňte.
▶ Zkontrolujte, zda připojovací kabel není přerušený, případně jej vyměňte.
▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

Řešení situace

V případě problému kontaktujte servisního technika