Topení, voda, plyn, kanalizace | Praha a blízké okolí

Baxi chyba E70

Domů » Baxi chyba E70

Chyba znamená

1. Problematický ionizační proud-krátkodobá ztráta
ionizačního proudu

Oprava nebo příčina

1. Zkontrolujte umístění a neporušenost kontrolní
elektrody, hořáku,až poté eventuálně vyměňte
příslušný díl.

Řešení situace

2. Kontaktujte servisního technika