Topení, voda, plyn, kanalizace | Praha a blízké okolí

Baxi Chyba E128

Domů » Baxi Chyba E128

Chyba znamená

1. Zablokování kotle po chybném vyhodnocení spalování
v 12 po sobě jdoucích případech

Oprava nebo příčina

1. Zkontrolujte ionizační elektrodu a přívodní kabely,
dále případný zpětný tah spalin. Poté spusťte
automatickou kalibraci a případně následně vyměňte
příslušné součásti.

Řešení situace

2. Kontaktujte servisního technika